KOJE GREJANJE JE NAJJEFTINIJE

Večita dilema svakog korisnika – koje je najjeftinije grejanje. Često prilikom uvođenja sistema centralnog grejanja ili dorade, korisnici donose odluke na osnovu tuđih „iskustava“, komšijskih ili rođačkih priča o ceni grejanja. Da li se takve odluke uvek mogu doneti na taj način?

Pristup problemu:

Pristup problemu najčešće nije konsultovan strukom, već je isključivo vođen informacijama koje u najvećem broju slučajeva nisu proverene. Iz tog razloga se često dolazi do odluka koje korisniku nisu baš tako isplative i ne retko mimo njegovih očekivanja.

Sistemima centralnog grejanja nekog objekta se ne može pristupiti logikom „ovaj automobil najmanje troši“ ili „mali potrošač za male pare“.

Razlozi:

Glavni razlog za to je što kod sistema centralnog grejanja ne možemo vršiti takva poređenja. Svaki objekat posebna priča.

Zašto je to tako? Mnogo je faktora, a samo neki od njih su:

Komfor:

Kada govorimo o sistemima centralnog grejanja ili uopšteno o klimatizaciji nekog objekta, u bilo kom slučaju pričamo o komforu. Samim tim dolazimo do toga da taj komfor mora “nešto” da košta, kako u investicionom tako i u eksploatacionom smislu. Suštinski dolazi se do toga koji nivo komfora smo kao korisnici spremni da platimo.

Sigurno ste monogo puta čuli poređenje tipa „ma kakav gas,on je skup, drva su najjeftinija“… , i to nije neistina, ali…

Suštinska stvar u tome je opet komfor. Ako se vratimo na poređenje sa automobilima možda bi ispravnije bilo poređenje sa prevoznim sredstvima. Zašto? Najjednostavnije rečeno od tačke “A” do tačke “B” možeš da se prevezeš i biciklom i automobilom, samo što kod bicikle moraš vrteti pedale.

Drugim rečima grejanje na drva ili uopšteno na čvrsto gorivo jeste jeftinije (mada često nije slučaj, ali o tome drugom prilikom), ali zahteva u ogromnoj meri manuelni rad samog korisnika. Počevši od sečenja, cepanja, slaganja, unošenja, loženja, čišćenja, iznošenja(pepela)…

Ovakvo poređenje se može izvršiti sa svim energentima.

Suština je u tome da se porede narodski „babe i žabe“, a u stvari poredimo različite nivoe komfora, samim tim i kvalitet života korisnika.

Pa koji bi najbolji put bio do donošenja ispravne odluke?

Odluka:

Najbolji put bi bio konsultovanje i odabir stručnih ljudi koji se bave sistemima centralnog grejanja na profesionalan način. Sagledavanjem tehničkih mogućnosti objekta, kao i usaglašavanjem želja i potreba korisnika sa njima, dolazi se do najoptimalnijeg rešenja, kako u investicionom tako i u eksploatacionom pogledu.

Na taj način korisnik je upoznat sa svim detaljima vezano za sistem grejanja. Kako o načinu rada, tako i o načinu korišćenja, odnosno može praviti poređenje u odnosu na svoja očekivanja.

Broj opcija do kojih se stručnim putem dođe, dovodi i do samog odabira sistema od strane korisnika, a samim tim i najjeftinijeg grejanja.